Cloud

5 - 6

години

ДГ 28 Ян Бибиян

III А Група

Учители: Йоанна Вачева, Радостина Спасова, Камелия Първанова
Телефон: 0879/398444
Имейл: qnbibiqn.06@abv.bg

Седмична програма