Cloud

4 - 5

години

ДГ 28 Ян Бибиян

II Б Група

Учители: Димитринка Малинина , Силвия Ангелова, Илияна Гошева
Телефон: 0879/398449
Имейл: qnbibiqn.04@abv.bg

Седмична програма