Cloud

4 - 5

години

ДГ 28 Ян Бибиян

II A Група

Учители: Таня Петрова, Иванка Трифонова, Нели Младенова
Телефон: 0879/398442
Имейл: qnbibiqn.02@abv.bg

Седмична програма