Cloud

3 - 4

години

ДГ 28 Ян Бибиян

I Б Група

Учители: Камелия Богданова, Цветомира Колева, Мария Христова
Телефон: 0879/398443
Имейл: qnbibiqn.08@abv.bg

Седмична програма