Cloud

3 – 4

години

ДГ 28 Ян Бибиян

I A Група

Учители: Светлана Недева, Теодора Димитрова, Светла Малинова
Телефон: 0879/398448
Имейл: qnbibiqn.01@abv.bg

Седмична програма