Cloud

СЪОБЩЕНИЕ

Такси – м. Октомври

СЪОБЩЕНИЕ

Родителската среща на Първа А група ще бъде на 20.09.2021 г. от 17:00 ч.,  в двора на детската градина.

Родителската среща на Първа Б група ще бъде на 20.09.2021 г. от 17:30 ч.,  в двора на детската градина.

За вички останали групи, родителските срещи ще се състоят online.

Учителите ще уведомят със съобщение за дата и час.

Необходими документи и изследвания при постъпване в ДГ

/за деца отсъстващи повече от два месеца и новоприети/
  • Здравен картон с нанесени имунизации /профилактичен/.
  • Медицинска бележка за контакт с ОЗЗ /до три дни преди постъпване/.
  • Еднократен отрицателен резултат за чревни паразити /фекална и скоч проба/ Извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване.
  • Еднократен отрицателен резултат от бактериологично изследване за дизентерия, салмонела и коли. Извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване.
  • Изследване на един от родителите Васерман /важи за 6 месечен срок и за деца до тригодишна възраст/.
  • Изследвания на кръв и урина извършени в едноседмичен срок преди постъпването