Cloud

Детска градина Ян Бибиян

Ние разбираме нуждите на Вашите деца!

Детската градина е първото стъпало на образователната система. Професионално е самостоятелно възпитателно заведение, което допълва семейното възпитание от тригодишна възраст до постъпване в училище. Детето е най- голяма ценност за родителите си, често обаче истинската му стойност остава непозната за тях. Като се имат предвид особеностите на възрастта, много е важно в началото детето да набира позитивен опит от примера на заобикалящите го възрастни. Възпитанието в детската градина цели да даде простор за развитие на детската личност, спазвайки правата на детето. В детската градина детето, като личност в процес на развитие, е обградено с грижа и особена закрила.
Програми

Нашите цели

Правилно развитие на Вашите деца

Ние даваме всичко от себе си в грижите за Вашите деца!
Вижте нашите 4 стъпки към успеха

 1. Мисия

  Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете, и възможност за пълноценна социална реализация.

 2. Визия

  Основна цел на учителите в ДГ №28 е да наложи свой собствен образ, своя собствена специфична система на обучение, висока подготовка за училище и стремеж за въвеждане на нови педагогически методи, и подходи с цел постигане на добро общо развитие на децата.

 3. Философия

  Провокиране на детското мислене и познавателна активност , които да позволят на всяко дете да прояви индивидуалните си заложби и да покаже готовност за училище.

 4. Модели на възпитание

  Хармонично развитие на детската личност изисква единство, съгласуваност на всички дейности и действия от страна на възрастните. От съвместната работа родител – педагог зависи по нататъшното развитие на детето. Рефлексията е по посока: качеството на работа и взаимодействие в предучилищното заведение, ниво и равнище на педагогическата култура у родител, а следователно и нивото на семейно възпитание над детето.

Get to know our staff

Dedicated Teachers & Staff

Our staff are dedicated to enhancing the lives of children with diverse special needs by providing evaluations and other services for children to achieve full and independent lives.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Jamey

Toddler Classroom

Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

avatar
cloud
Lindsay

Toddler Classroom

She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Jamey

Toddler Classroom

Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

avatar
cloud
Lindsay

Toddler Classroom

She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Jamey

Toddler Classroom

Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

avatar
cloud
Lindsay

Toddler Classroom

She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

Запознайте се с екипа

Нашите Професионалисти

Директор: Ил. Дееничина
Имена на учители:
I a – Св. Недева, Т. Димитрова
I б – К. Богданова, Цв. Колева
II а – Т. Петрова, Ив. Трифонова
II б – Д. Малинина, С. Ангелова
III а – Йо. Вачева, Р. Спасова
III б – Сл. Василева Н. Бундакова
IV а – Ив. Трънска Л. Станчовска
IV б – Т. Стефанова, Св. Милeнкова
Първа ясла – мед. с. М. Радкова, мед. с. Л. Груева
Втора ясла – мед. с. Сн. Найденова, мед. с. П. Александрова
Ст. сестра: Н. Пиргова
Mузикален педагог: Анна-Мария Кънова
Логопед: Маринела Минчева
Психолог: Ек. Стоянова